ข่าว


 • Created: 6 มี.ค. 2561
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 73

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3...

 • Created: 30 พ.ย. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 127

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เข้าร่วมประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เข้าร่วมประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3...

 • Created: 30 ส.ค. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 215

เปิดโลกทัศน์การนิเทศชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม LS & OA ให้แก่ ผอ.

เปิดโลกทัศน์การนิเทศชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม LS & OA ให้แก่ ผอ....

 • Created: 27 ส.ค. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 487

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม LS & OA ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิดแก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ครั้งที่2...

 • Created: 13 ส.ค. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 176

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม LS & OA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอ...